สมาคมชาวเหนือ เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือ

ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

ใช้อักษรย่อว่า “ส.ช.น” และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The Northerners Association of Thailand มีอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า N.A.T เป็นวงกลมมีรูปช้างเผือกชูงวงอยู่เชิงดอยสุเทพ มีดาวเหนือสาดแสงอยู่บนท้องผ้าเบื้องบนดอยสุเทพ กับมีอักษรอยู่ริมขอบล่าง “ สมาคมชาวเหนือ” สมาคมชาวเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยมีพระดุลยธารปรีชาไวท์ เป็นนายกสมาคมคนแรก

ข่าวสารและกิจกรรม

26 Mar 2018

มหกรรม Golf Challenge กอล์ฟการกุศล สมาคมชาวเหนือ ประจำปี 256..

Read more

14 Aug 2017

สมาคมชาวเหนือร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนสมาคมชาวเหนือ ช่วยเหลือผู้ปร..

Read more

วิดิโอ