คุณเยาวเรศ ชินวัตร นายกสมาคมชาวเหนือสมัยที่ ๒๙ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

แก่ คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ในโอกาสที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งนายกสมาคมชาวเหนือคนใหม่ (สมัยที่ ๓๐)

วาระ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา

ณ ห้องรัชดา โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร


ข่าวสารและกิจกรรม

15 Sep 2018

"ตานก๋วยสลากจาวเหนือ" วัดเบญจมบพิตรฯ 2561

Read more

25 Apr 2018

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

Read more

วิดิโอ